Kavuşma - Soru-Cevap
 

 

 
Ana SayfaKayıtFotoğraflarFilmSoru-CevapJüri RaporuYarışma PaftalarıBelgelerŞartnameMeci Manifestosuİletişim


Soru-Cevap

AYDIN BOYSAN PROJE FİKİR YARIŞMALARI

“SINIRLARI KALDIRMAK: KAVUŞMA”

SORU-CEVAP

 

SORU 1) Aydın Boysan Fikir Yarışması'nı incelediğimde yarışmanın sadece mimarlar ve mimarlık öğrencileri için geçerli olduğunu gördüm. Proje peyzaj mimarlığı disiplinini de ilgilendirdiğinden peyzaj mimarlarının da katılması gerektiğini düşünüyorum. Yarışma ilanında eksik bilgi verilmiş ise bu konuda beni bilgilendirmenizi rica ediyorum.

CEVAP: Yarışma başta mimarlık bölümü lisans ve yüksek lisans öğrencileri olmak üzere, farklı disiplinlerden öğrenci veya yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olarak düzenlenmiştir. Yarışma şartnamesinin V.I.Katılım Esasları 1.maddesinde yarışmaya farklı disiplinlerden katılımcılardan oluşan bir ekip halinde girilebileceği, ekip halinde katılım durumunda en az bir kişinin mimarlık bölümü lisans veya yüksek lisans öğrencisi olması gerektiği açıkça belirtilmiştir.

 

SORU 2) Öğrenciler yarışmaya hazırlık sürecinde hocalarından danışmanlık alabilir mi? Ekibe danışman hocalarının/uzmanların isimlerini yazabilir mi?

CEVAP: Yarışma lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık bir fikir yarışması olarak ilan edilmiştir. Dolayısıyla öğrenciler proje geliştirme sürecinde hocalarına danışarak fikirlerini olgunlaştırabilirler, ancak resmi olarak ekip içerisinde danışman hocalarının isimleri yer alamaz.

 

SORU 3) Proje alanı sınırlarını net bir şekilde gösteren bir veri paylaşabilir misiniz?

CEVAP: Şartnamede yarışmanın ana konusu, coğrafyayı ikiye bölen sınır yolun yarattığı kopuşa karşı bir kavuşma hattı oluşturulması için Fındıklı sahil sınırında kent ile denizi buluşturacak yaya ağırlıklı çözümler üretilmesi olarak tanımlanmıştır. Kıyı kentin bir parçasıdır ve kentin kıyıyla buluştuğu her yer çalışma alanı olabilir. Bu nedenle, sahil hattı boyunca farklı nitelikte alanlar da dikkate alınarak, kurulacak kent-kıyı ilişkisi bağlamında proje alanı sınırının tanımlanması katılımcılara bırakılmıştır.

 

SORU 4) Korunmasını istediğiniz yapı, bitki, ağaç vb. öge var mı?

CEVAP: Bölgede tescilli kültürel ve doğal varlık bulunmamaktadır. Ancak, katılımcıların tescilli olmasa da korumaya değer buldukları/bulmadıkları yapısal veya peyzaj öğelerini, gerekçeleriyle birlikte kendi yaklaşımları doğrultusunda bağlamla ilişkisini de kurarak ifade etmeleri beklenmektedir. Yer görme buluşmasında ayrıntılı olarak alan tanıtımı yapılacaktır.

 

SORU 5) Yer görme etkinliğine tüm ekibin katılması zorunlu mu? Veya ekip başının katılması zorunlu gibi bir şartınız var mı? Herhangi bir ekip üyesinin katılması yeterli olur mu?

CEVAP: Yarışma şartnamesinin VI.Yarışmaya Kayıt İşlemleri başlığı altında belirtildiği üzere, yarışmaya katılacakların (ekip halinde katılımlarda tüm ekip üyelerinin) http://kavusma.aydinboysanfikirproje.org bağlantısı üzerinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Yarışmaya katılım için yer görme buluşmasına katılım zorunlu olup, ekip halinde katılımlarda buluşmaya en az bir kişinin katılım sağlaması yeterlidir.

 

SORU 6) Yüksek lisans öğrencisiyim ve Kayseri Mimarlar Odasına öğrenci üyeliği değil normal üyeliğim var. Oda kayıt belgemin yanında öğrenci belgemi yüklemem gerekiyor mu? Ne tür bir öğrenci belgesi yüklemeliyim? E-devletten alınan öğrenci belgesi yeterli olur mu? Pandemi sürecinde okuldan ıslak imzalı belge alamayabilirim.

CEVAP: Öğrenci üyeliği halihazırda lisans eğitimini sürdüren öğrenciler için geçerli bir üyelik türü olup, yüksek lisans öğrencileri mezun statüsündedir. Yarışma şartnamesinin V.I.Yarışmaya Katılım Esasları 2.maddesinde belirtildiği üzere, yüksek lisans öğrencilerinin ilgili meslek odasına üye olmaları gerekmektedir. Katılımcılardan bağlı bulundukları meslek odasından alacakları üye tanıtım belgesinin yanında yarışmanın ilan edildiği tarih olan 11 Aralık 2020'de öğrenci/yüksek lisans öğrencisi olduklarını gösterir belgeyi de teslim etmeleri beklenmektedir. E-devletten alınacak barkodlu belgeler kabul edilecektir.

 

SORU 7) Ekip başı olarak şartları sağlıyorum. Ekibimdeki diğer tüm mimar üyelerin mimarlar odasına kayıt belgesini yüklemesi gerekiyor mu?

CEVAP: Yarışma şartnamesinin V.I.Katılım Esasları 1 ve 2.maddelerinde belirtildiği üzere, ekip halinde katılım durumunda ekipteki tüm katılımcıların ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları ve kimlik zarfında üyesi oldukları meslek odasından alacakları üye tanıtım belgesini teslim etmeleri beklenmektedir.


Toplam Görüntülenme : 2488