Kavuşma - Şartname
 

 

 
Ana SayfaKayıtFotoğraflarFilmSoru-CevapJüri RaporuYarışma PaftalarıBelgelerŞartnameMeci Manifestosuİletişim


Şartname

AYDIN BOYSAN PROJE FİKİR YARIŞMALARI

SINIRLARI KALDIRMAK: KAVUŞMA

 

I-YARIŞMANIN AMACI:

Rize Fındıklılı (Viçeli) olan, mimar, yazar ve gazeteci Aydın Boysan’ın anısını ve savunduğu değerleri yaşatmak üzere, Fındıklı Belediyesi’nin kentsel ve mekânsal düzenlemelerini ortak akıl ile inşa etmek için AYDIN BOYSAN Proje Fikir Yarışmaları planlanmıştır.

AYDIN BOYSAN KİMDİR? 

Aydın Boysan Viçeli.1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945’te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Mimarlık Bölümü’nü) bitirdi. Mesleğini 1999’a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası’nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul Şube başkanı oldu. 1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır.1957-1972 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları’nı kurdu. Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 5 Ocak 2018 tarihinde 97 yaşında vefat etti.

II-YARIŞMANIN KONUSU

Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Samsun’dan Sarp Sınır kapısına kadar uzanan 542 km’lik Karadeniz sahil yolu insanların denizle buluşmasında bariyer/sınır oluşturmaktadır. Deniz ile kent arasındaki bağlantıyı koparan sınırları kaldırmak, kentlilerin denizle buluşmasını sağlayacak projeler elde etmek üzere hazırlanan proje fikir yarışması, Rize Fındıklı Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası Şubeleri tarafından düzenlenmektedir.

Karadeniz Bölgesi'nde, 1987 yılında yapımına başlanan ve 20 yılda tamamlanarak 2007 yılında ulaşıma açılan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu, aynı zamanda nehirlerin denize ulaşması için de bir engel oluşturarak sel taşkınlarının ve afetlerin nedeni olmaktadır. Bu kapsamda, coğrafyayı ikiye bölen sınır yolun yaratığı kopuşa karşı bir kavuşma hattı oluşturulması için Fındıklı sahil sınırında kent ile denizi buluşturacak yaya ağırlıklı çözümler üretilmesi yarışmanın ana konusudur.


III-YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ

Sınırları Kaldırmak: Kavuşma Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Giresun Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şubesi, TMMOB Mimarlar Odası Van Şubesi ve Rize Fındıklı Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.


IV. YARIŞMANIN TÜRÜ VE BİÇİMİ

Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Rize’nin Fındıklı İlçesi sınırları içerisinde denizle kentlilerin buluşturulması amacıyla yaya ağırlıklı fikir projelerinin elde edilmesi için “TMMOB Mimarlar Odası Yarışmalar Yönetmeliği” esas alınarak, serbest, ulusal ve tek kademeli olarak yarışmaya çıkarılmıştır.


V. YARIŞMAYA KATILIM ESASLARI

V.I. Katılım Esasları

1) Yarışma Türkiye’de ve KKTC’de mimarlık öğrenimi gören lisans ve yüksek lisans öğrencilerine açıktır. Yarışmaya farklı disiplinlerden bir ekip halinde girilmesi durumunda ekip içinde en az bir kişinin mimarlık bölümü lisans ya da yüksek lisans öğrencisi olması gerekmektedir. Yarışmaya katılım için yarışmanın ilan edildiği 11 Aralık 2020 tarihinde üniversitelerin lisans/yüksek lisans bölümlerinde öğrenci olmak esastır.

2) Yarışmacıların TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyesi olmaları/yüksek lisans öğrencilerinin Mimarlar Odasına üye olmaları, yarışmaya farklı disiplinlere bağlı katılımcılardan oluşan bir ekip olarak katılım durumunda, diğer katılımcıların da TMMOB’ye bağlı meslek odalarına kayıtlı öğrenci üye/üye olmaları gerekmektedir. (TMMOB çatısı altında yer almayan meslek disiplinleri için bu şart aranmayacaktır.)

3) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin VI. Maddesinde yer alan kayıt işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları,

4) Yarışmacıların yarışma şartnamesinin IX. Maddesinde istenenleri tam olarak teslim etmeleri şarttır.

5) Yarışmaya katılamayacak kişiler şunlardır;

a) Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları, ortakları arasında olanlar,

b) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar,

c) Jüri üyelerini ve raportörleri öneren, belirleyen ve/veya atayanlar arasında olanlar,

d) Jüri üyeleri ve raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortak, yardımcı ve çalışanları arasında olanlar,

e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar.

6) Yarışmaya ekip olarak katılanların her biri yukarıdaki koşullara uymalıdır ve her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludur.

7) Bu şartlara uymayanlar, proje teslim etmiş olsalar bile, yarışmaya katılmamış sayılırlar.

 

VI. YARIŞMAYA KAYIT İŞLEMLERİ

Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

 • Yarışmaya kayıt işlemleri http://kavusma.aydinboysanfikirproje.org bağlantısı üzerinden 6 Mart 2021 saat 17.00’ye kadar yapılacaktır.
 • Kayıt başvurularında aşağıdaki bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir:

Kayıt yaptıran yarışmacı adayının adı, soyadı, TC kimlik numarası, mesleği / bölümü ve üniversitesi, eğitim durumu (lisans/yüksek lisans), açık adresi, telefon numarası, e-posta adresi; (Yarışmaya bir ekip olarak girilmesi durumunda, bütün ekip üyelerinin kayıt yaptırması gereklidir. Buluşmaya ekipler adına en az bir kişi katılım göstermelidir.)

 • 13 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması Sınırları Kaldırmak:Kavuşma buluşmasına katılım için kayıt yaptırması ve yer görme ile birlikte gerçekleştirilecek etkinliklere katılarak, etkinlik katılım belgesi alması zorunludur. Yer görmeye ekipler adına en az bir kişi katılım sağlamalıdır. Bu buluşma pandemi koşulları kapsamında o tarihteki duruma göre yeniden programlanabilir.


VII. ŞARTNAME VE EKLERİNİN TEMİNİ

Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacılar “Sınırları Kaldırmak:Kavuşma” Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması şartnamesini ve eklerini http://kavusma.aydinboysanfikirproje.org üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirler.


VIII. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Yavuz Önen, Mimar, 33-34-35.Dönem TMMOB Başkanı

Ercüment Ş. Çervatoğlu, Makina Mühendisi, Fındıklı Belediye Başkanı

Ali Kılıç, Gazeteci, Maltepe Belediye Başkanı

Turan Hançerli, Avukat, Avcılar Belediye Başkanı

Alper Taşdelen, Uluslararası İlişkiler, Çankaya Belediye Başkanı 

Turgay Erdem, Mimar, Nilüfer Belediye Başkanı

Bülent Kantarcı, İnşaat Y. Mühendisi, Çaycuma Belediye Başkanı

Deniz İncedayı, Mimar, Prof.Dr.MSGSÜ, TMMOB Mimarlar Odası Başkanı

Nuray Bayraktar, Mimar, Prof.Dr., Başkent Üniversitesi

Burak Boysan, Mimar

Asım Kutluata, Maden Mühendisi, TMMOB Maden Mühendisleri Odası Eski Başkanı

Erhan Öncü, Mimar, Şehir Plancısı, Ulaşım Planlamacısı

Ozan Devrim Yay, Çevre Mühendisi, Dr.

Fevzi Engin, Ekonomist, Dr. Öğretim Üyesi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Pınar Türenç, Gazeteci, Basın Konseyi Başkanı

Nihal Kemaloğlu, Gazeteci

Sedat Bozkurt, Gazeteci

İsmail Saymaz, Gazeteci

Hilmi Hacaloğlu, Gazeteci

Abdurrahman Yıldırım, Gazeteci

Doğan Şentürk, Gazeteci

Hakan Özyıldız, Fındıklılı, Emekli Hazine Müsteşar Yardımcısı

Kadirhan Kadıoğlu, Fındıklılı, Aydın Boysan Yakını

Ömer Turna, Eğitim Uzmanı, Türk Eğitim Vakfı Ankara Şube Başkanı

Ozan Tüzün, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı

Tezcan Karakuş Candan, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı

Cem Alcan, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Şirin Rodoplu Şimşek, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı

Serdar Alayont, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı

Didar Duygu Altuntaş, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Eskişehir Şube Başkanı

Aslı Ölçal Tezel, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı

Gökhan Göksu, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Giresun Şube Başkanı

Mustafa Özçelik, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şube Başkanı

Halil Çevik, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı

Füsun Deniz Yılmaz, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Kocaeli Şube Başkanı

Ünal Şahin, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Mersin Şube Başkanı

Barış Kartal, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Van Şube Başkanı

 

ASIL JÜRİ ÜYELERİ

Güven Arif Sargın, Mimar, Prof.Dr., ODTÜ

Tarık Şengül, Şehir Plancısı, Prof.Dr., ODTÜ 

Bülent Batuman, Mimar, Doç.Dr., Bilkent Üniversitesi 

Tonguç Akış, Mimar, Doç.Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

Methiye Gül Çöteli, Şehir Plancısı, Bursa Teknik Üniversitesi

Eda Velibaşoğlu, Mimar, Erciyes Üniversitesi, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Cansen Kılıççöte, Mimar, Atılım Üniversitesi, Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi

Mustafa Artar, Peyzaj Mimarı, Doç.Dr., Bartın Üniversitesi

Mustafa Gülen, Mimar, Dr. Öğretim Üyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Dürrin Süer, Mimar

Ömer Sakar, Mimar

Nizamettin Kaya, Mimar

Murat Ulaş, Mimar

 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Elif Yeşim Özgen Kösten, Mimar, Doç.Dr., Kocaeli Üniversite Öğretim Görevlisi

Yiğit Acar, Mimar, Dr., Bilkent Üniversitesi

Ayşegül Nebioğlu, Mimar, Antalya AKEV Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Ebru Yetkin, Mimar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Araştırma Görevlisi

Hakan Maraş, Mimar

Aylin Alişan, Peyzaj Mimarı, Dr., Öğretim Görevlisi

Derya Köse, İç Mimar, İç Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Emrah Saka, Mimar

Özgür Deniz Emir, Mimar

Anıl Yüksel, Mimar

Mert Erkanlı, Çevre Mühendisi, ODTÜ, Araştırma Görevlisi

(Jüri, ilk değerlendirmede danışman, asil ve yedek jüri üyeleri ile toplanarak Değerlendirme Konferansı'na çağrılacak adayları belirler. Değerlendirme Konferansı'ndan sonra asıl jüri üyelerinden en az 7 üyenin katılımı ile değerlendirme tamamlanır. Herhangi bir nedenle üye sayısının 7’nin altına düşmesi durumunda sırayla yedek jüri üyelerinden çağrılarak jüri çalışmaları tamamlanır.)


RAPORTÖRLER

Gizem Öztürk, Mimar, Fındıklı Belediyesi

Gizem Yücedal, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Hatay Şubesi

Elçin Fatma Ergin, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi

Yasemin Malkoç, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

Ahmet Sakaltaş, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi

 

IX. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

1) Sunum:

 • Projelerin pafta boyutu dikey olarak kullanılmak koşuluyla en az bir adet 80x200 cm’dir. Paftalar fotoğraf kâğıdı üzeri folyo kaplama poster formatında olacaktır.
 • Yarışmacılar, posterle birlikte fikirlerini anlatan en az 400 en fazla 1000 kelimelik yazılı raporu da hem basılı hem de elektronik kopya olarak CD içerisinde teslim edeceklerdir.
 • Sunuş biçimi yukarıdaki formata uygun olmak kaydıyla serbesttir ve ele alınan konuya göre yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Sunuşların ölçeği serbesttir ve ele alınan konuya göre yarışmacıların tercihine bırakılmıştır.
 • Posterlerde fikirlerin yeterince yazılı açıklamayla desteklenmesi beklenmektedir.
 • Teslim edilen posterler ile birlikte, önerilerin yayına dönüştürülmesi durumunda kullanılmak üzere dijital formatta iki adet CD teslim edilecektir. Birinci CD’de posterler 80×200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve tiff dosya biçiminde olmalıdır. İkinci CD’de ise posterler yine 80×200 cm boyutunda en az 150 dpi çözünürlükte ve katmanları birleştirilmemiş haliyle (layerli olarak) bulunmalıdır. Posterde kullanılan yazılı belgeler ise Word dosyası formatında her iki CD içinde de yer almalıdır.
 • Her paftada 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak bir RUMUZ yer alacaktır ve aynı rumuz teslim edilen bütün belgelerin (her paftanın, CD’lerin, kimlik zarfının ve ambalajın) sağ üst köşesine yazılacaktır.

2) Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde şablon ya da bilgisayar ile yazılmış “Sınırları Kaldırmak:Kavuşma” Aydın BoysanProje Fikir Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı bir zarfın içine:

a) Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının kimlik fotokopileri ile birlikte, mezun oldukları / devam ettikleri okul ve diploma / öğrenci numaraları, üyesi oldukları oda sicil numaraları, yazışma adresleri, telefon numaraları ve e-posta adreslerinin yer aldığı A4 boyutunda iki kopya kimlik bilgisi kağıdı, (ekipte yer alan kişi sayısına bağlı olarak, birden fazla A4 kullanılabilir)

b) Yarışmacının ve ekip olarak katılım halinde tüm ekip elemanlarının Mimarlar Odası’ndan ve/veya üyesi oldukları TMMOB’ye bağlı meslek odasından alacakları o yıla ait üyelik durumunu bildirir belgeyi koyacaklardır. (TMMOB çatısı altında yer almayan meslek disiplinleri için bu şart aranmayacaktır.)

Yarışmaya katılan proje sahipleri yarışma aşamalarında yer alan değerlendirme konferansı süreci ile birlikte kimliklerinin açıklanarak sergilenmesini kabul etmiş sayılacaklardır.


X. YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

 • Yarışma Şartnamesi
 • Karadeniz Sahil Yolu TMMOB raporu
 • 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Rize Fındıklı İmar Planı
 • Fotoğraflar
 • Fındıklı Belediyesi Videosu


XI. YARIŞMA TAKVİMİ

 • Yarışmanın İlanı: 11 Aralık 2020
 • Yarışmaya İlişkin Soruların Sorulması (en son tarih): 29 Ocak 2021
 • Sorulan Soruların Tümünün Cevaplarının İlanı: 12 Şubat 2021
 • “Sınırları Kaldırmak: Kavuşma” Buluşması: 13 Mart 2021
 • Projelerin Fındıklı Belediyesi’ne Teslimi İçin Son Tarih: 21 Mayıs 2021 (saat 17.00’a kadar)
 • Değerlendirme Konferansı: 5 Haziran 2021
 • Sonuçların Açıklanması: 7 Haziran 2021
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 15 Haziran 2021


XII. SINIRLARI KALDIRMAK: KAVUŞMA BULUŞMASI

13 Mart 2021 tarihinde yarışmaya kayıt yaptırarak, “Sınırları Kaldırmak: Kavuşma Buluşması”na katılacağını bildiren katılımcılar ile birlikte yarışma yerinin görülmesi amacıyla Rize’nin Fındıklı ilçesinde buluşma gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılmak için bu etkinliğe katılım zorunludur. Katılımcılara etkinlik ve yer görme katılım belgesi verilecektir.

Pandemi koşullarına göre etkinlik programı daha sonra, katılımcılara detaylı şekilde iletilecektir.


XIII. SORU VE CEVAPLAR

Yarışmacılar yarışmaya ait soruları, 29 Ocak 2021 günü saat 17.00’ye kadar ele geçecek şekilde "Sınırları Kaldırmak: Kavuşma Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması" Raportörlüğü’nün aşağıda yer alan iletişim adreslerine e-posta ile iletebilirler.

E-posta: kavusma@aydinboysanfikirproje.org

Soruların cevapları http://kavusma.aydinboysanfikirproje.org adresinde yayınlanacaktır.

 

XIV. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE ŞARTLARI

Projeler ve şartnamede istenen diğer belgeler en geç 21 Mayıs 2021 Cuma günü saat 17.00’ye kadar Fındıklı Belediyesi Merkez Mahallesi 11 Mart Caddesi No:6 Fındıklı/Rize adresine elden veya kargo ile teslim edilecektir. Kargo ile gönderilen projeler 21 Mayıs 2021 Cuma günü belediyeye teslim edilmiş olacak şekilde kargoya verilmelidir. Geç teslim ve kargoda oluşabilecek eksiklik ve hasarlardan raportörlük sorumlu tutulmayacaktır.

 

XV. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Rumuz: 2 cm. yüksekliğinde iki harf ve dört sayıdan oluşacak, her paftanın, raporların her sayfasının, zarfların ve ambalajların sağ üst köşesine yazılacaktır. Ambalajlar üzerine projenin rumuzu ile “'Sınırları Kaldırmak: Kavuşma' Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması” ibaresi ve “Fındıklı Belediyesi Merkez Mahallesi 11 Mart Caddesi No:6 Fındıklı /Rize” adresi yazılacaktır.


XVI. GİZLİLİK

Yarışmanın değerlendirme konferansı aşamasına kadar katılanların kimliği, gerek projelerin teslimi gerekse değerlendirilmesi sırasında gizli tutulacaktır.

 • Yarışmaya teslim edilen tüm belgelerde (projeler, kimlik zarfı, CDler, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır.
 • Projelerin tesliminden sonra raportörler tarafından teslim alınan bütün belgelerin üzerindeki rumuzlar raportörler tarafından kapatılacak ve rumuzun yerine bir sıra numarası konulacaktır. Jüri projeleri sadece bu sıra numarası ile tanıyacaktır.
 • Yarışmanın gizlilik koşulu kalktıktan sonra, yarışmaya katılan bütün projelerin sergilenmesi amaçlandığı için sergi sırasında yarışmacıların kimlikleri açılacaktır.


XVII. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA

Aşağıdaki şartlara uymayan yarışma projeleri jüri kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla yarışma dışı bırakılacaktır.

 1. Yarışma şartnamesinin IV. maddesinde belirtilen “Yarışmaya Katılma Esasları”na uymayan,
 2. Projenin, CD’lerin, ambalajın, kimlik zarfının veya raporun herhangi bir yerinde yarışma projesinin sahibini belirten bir işaret bulunan eserler jüri kararı ile tutanağa geçirilmek kaydı ile yarışmadan çıkartılır. Proje nüshaları üzerinde yarışmacının kimliğini belli edecek tarzda işaret bulunamaz.

 

XVIII. ÖDÜLLER

Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere 6 eşdeğer ödül verilecektir.

Yarışma sonunda jürinin değerlendirmesine göre eşdeğer ödüle layık görülen proje ekipleri, ödül olarak Fındıklı Belediyesi’nin MECİ/dayanışma programı kapsamında 1 hafta boyunca Fındıklı yaylalarında tatil kazanacaklardır. Eşdeğer ödüle layık görülenlerin tatil programları Fındıklı Belediyesi tarafından hazırlanacak ve karşılanacaktır.


XIX. DEĞERLENDİRME KONFERANSI, SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, KOLOKYUM VE ÖDÜL TÖRENİ

 • Jüri tarafından belli sayıda proje Değerlendirme Konferansına seçilecek ve yarışmacılar tarafından 5 Haziran 2021 tarihinde fikir projelerinin sunuşları Fındıklı’da gerçekleştirilecektir. Değerlendirme Konferansı’nda sunuşlar, jüri üyelerinin, kamuoyunun ve politik aktörlerin de katılımı ile herkese açık bir ortamda gerçekleştirilecek, sunulan fikirler için tartışma ortamı yaratılacaktır. Değerlendirme Konferansı tartışmalarından sonra ödüller için son değerlendirme jüri tarafından yapılacaktır.
 • Yarışmaya katılan bütün projeler sergilenecektir.
 • Kolokyum 15 Haziran 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir. Ödül kazanan ve yarışmaya katılan tüm projeler ve yarışmacılar ödül töreninde Fındıklı’da toplanacak ve aynı zamanda sanal olarak tüm projeler web sayfası üzerinden yayınlanacaktır.
 • Sergi ve ödül töreni kamuoyuna yaygın şekilde duyurulacaktır.


XX. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ VE DUYURULMASI

“Sınırları Kaldırmak: Kavuşma” Aydın Boysan Proje Fikir Yarışması sonuçları basın toplantısı ile açıklanacak ve düzenleyici kuruluşlar olan Mimarlar Odası Şubeleri ve Fındıklı Belediyesi yayın organlarında (internet, bülten ve dergi) ve http://kavusma.aydinboysanfikirproje.org adresinde ilan edilecektir.

 

XXI. TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ

Tüm projelerin telif hakkı müellife/müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen Mimarlar Odası Şubeleri ve Fındıklı Belediyesi, müellifin/müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile yayınlama ve yayına dönüştürme hakkına sahip olacaktır.

Teslim edilen projeler yarışmacılara geri verilmeyecek, TMMOB Mimarlar Odası Şubeleri ve Fındıklı Belediyesi’nde yayınlanmak ve daha sonra sergilenmek üzere kullanılacaktır.

Yarışmaya katılanlar bu koşulları kabul ederler.


Toplam Görüntülenme : 32898